Czas Imperium!

Jaskinia Behemota posiada własne pismo Czas Imperium! (w rozmowach często skracane do CI), które poza przekazywaniem informacji o najnowszych wydarzeniach w Jaskini, pozwala początkującym dziennikarzom na publikowanie felietonów oraz realizowanie pomysłów na autorskie rubryki. Czas Imperium! jest aperiodyczny, co oznacza, że ukazuje się w nierównych odstępach czasowych. Spowodowane jest to między innymi tym, że Redakcja periodyku pracuje jedynie dla własnej satysfakcji, a poza pewnego rodzaju prestiżem i doświadczeniem nie otrzymuje żadnych profitów z faktu pisania. Oznacza to jednak, że pisać może każdy, jeśli tylko wyrazi taką ochotę - w tym celu najlepiej skontaktować się z Redaktorem Naczelnym Czasu Imperium!, który z pewnością odpowie na wszystkie propozycje współpracy.

Historia

Czas Imperium! ukazywał się ze sporymi przerwami, wynikającymi z rozpadu Redakcji. Aktualnie najstarsze dostępne numery sięgają VI A.C.C. (wszystkie można znaleźć w Archiwum), kiedy to funkcję Naczelnego pełnił Starless. Jeszcze w tym samym roku ster nad Redakcją przejął WorldDragon. Po wielkim padzie serwera Czas! powrócił ze zmienioną szatą graficzną pod opieką DruidKota. Reaktywacja okazała się jednak niepowodzeniem. Kolejne numery były coraz krótsze, a wreszcie w obliczu niemalże braku współpracowników Naczelny zdecydował się wydać Manifest, który to ponownie spowodował wstrzymanie wydawania Czasu Imperium!.

Jaskinia zmieniała się jednak, a napływ nowych mieszkańców ponownie natchnął DruidKota optymizmem. Wspierany przez Strażnika Słów Moandora, w tym samym Manifeście ogłosił powrót Czasu Imperium!.

W listopadzie 2008 r. RedNaczem mianowany został Tullusion, który z zapałem godnym prawdziwego redaktora naczelnego zabrał się za unowocześnianie jaskiniowego pisma. Pod jego pierzastym skrzydłem i czujnym okiem Czas! jest wydawany do dnia dzisiejszego.